Stor sten 15 meter syd fra røsen, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5234217
Sted- og lokalitetsnummer
060305-527
Anlæg
Markrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Helt ødelagt markrøse, ca. 15 m S for stor sten.

Undersøgelseshistorie

2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterHelt ødelagt markrøse, ca. 15 m S for stor sten.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Markrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links