Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
251066
Sted- og lokalitetsnummer
160606-270
Anlæg
Markrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: 14 MS, 1909. 2510-53 til 66: 14 røser, formentlig rydningsbunker, hver forsynet med en MS; ligger på et hedeareal mellem nyplantet skov og ager, på hvilket også andre røser ses. Det pågældende areal er ca. 1 td. land stort. ny c Røse. § 53: Ny grusvej. Fælles nyberejsningstekst for 2510:53-66 inkl. vedr. sb.nr. 270 som helhed er indtastet på 2510:53.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[?] Forøvrigt er den nordre Del af Lodden meget opfyldt med Stenrøser [sb. 270 samt 270A-P] som paa [Matr.] Nr. 1b [se sb. 265] og af samme Størrelse. Bevoksning: 1988: Lyng
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Tekst jvfr. Sb 270].Underskrevne sogneråd for Them kommune pålægger herved det på hoslagte rids viste, 13320 m2 store, areal af den vestlige del af kommunens ejendom matr. nr. 2f Hjortsballe by, Them sogn, følgende fredningsbestemmelser: Arealet, på hvilket ligger 14 med fredningssten forsynede stenrøser, må ingensinde dyrkes, bebygges eller beplantes. Lyngbevoksningen må ikke slås eller afbrændes, og der må ikke på arealet graves efter grus, sand eller sten, ligesom der ikke må tilføres sten eller affald. Påtaleretten tilkommer sognerådet, Nationalmuseet og fredningsnævnet for Skanderborg amt. Deklarationen kan tinglyses som hæftelse for ejendommen uden udgift for kommunen.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Markrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links