De nye infotavler ved det fredede areal, set fra NV
.
Panoramavue udover heden, set fra N
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
100948
Sted- og lokalitetsnummer
100705-66
Anlæg
Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Rødland Hede byder takket være en tidlig fredning af området på et af de flotteste eksempler på velbevarede jernaldermarker, man kan finde i Danmark. Markerne stammer fra bronze- og jernalderen (600 f.Kr.-200 e.Kr). Det er de mange små markskel af sten og jord, der røber områdets oldgamle historie, da de stadig står tydeligt i hedelandskabet. I området ved Fosdal Plantage kan man også finde mange af de gravhøje, der har undgået bondens plov og stadig står tilbage i landskabet. De fleste gravhøje stammer sandsynligvis fra bronzealderen (1700-500 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fredlyst af Klitinspektoratet 1910. Fredningen approberet af Landbrugsministeriet 10.10. 1911. Et 3,75 ha stort, lyngklædt areal med oldtidsagre. Fredningstekst 1911: Oldtidsagre på Rødlandshede: det bedst bevarede parti af agrene, stort 3,75 ha, af rhombisk form. Afmærket i de 4 hjørner med fredningsmærkesten. Arealet skal henligge ubeplantet og fredet.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenRødland Hede var i 2014 en del af Slots- og Kulturstyrelsens formidlingsprojekt Danmark Oldtid i Landskabet, hvor lokaliteten, der i dag har karakter af national seværdighed, blev sikret offentlig adgang og en ny skiltning af fortidsmindet.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links