Kjerteminde Avis var et af de små købstadsdagblade, der holdt længst ud på print. Den blev grundlagt i 1879, da byen havde omkring 2.500 indbyggere. I 2011 blev den omlagt til netavis på adressen kjavis.dk. Udgiveren er Kjerteminde Avis ApS, som hovedsagelig ejes af Kjerteminde Avis’ Jubilæumsfond.

I avishistorien huskes Kjerteminde Avis som det mindste dansksprogede dagblad med blot omkring 1.800 abonnenter. At den overlevede i 131 år, skyldtes dels, at der var god indtjening i onsdagsudgaven, som under betegnelsen Landbonummeret udsendtes i ca. 20.000 eksemplarer, dels at bladhusets rotations- og bogtrykkeri i mange år var en solid overskudsforretning. Det var dog også fejlslagne investeringer i netop trykkeriet og tidernes ugunst efter finanskrisen, der førte til det trykte dagblads lukning.

Kerteminde Ugeavis er en fusion af Landbonummeret og Fyens Stiftstidendes ugeavis. Læsertallet er 12.000 (2020). Redaktionen i Strandgade er også lokalredaktion for Fyens Stiftstidende. Kerteminde dækkes af de regionale medier DR Fyn og TV 2 Fyn fra redaktionerne i Odense.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Kerteminde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Medier