Befolkning og areal i Kerteminde Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).

.

Befolkningsudviklingen i Kerteminde 1787-2020.

.

Kertemindes byvåben.

.

Sommerstemning på Renæssancehavnen ved Hindsholmvej i Kerteminde. Havnen har fungeret som byens livsnerve i århundreder, men lå på grund af en befærdet vej, cykelstier og parkeringspladser længe uden god adgang til den gamle købstad. Det lavede et samarbejde mellem Kerteminde Kommune og Realdania om på i 2011, hvor der blev skabt forbindelse mellem byen og havnen gennem et rekreativt byrum.

.

Kerteminde har en befolkning på 5.987 og et areal på 3,4 km2. Byen ligger ved Kerteminde Fjord, der mod øst udmunder i Kerteminde Bugt. Størstedelen af byen ligger på halvøen Hindsholm i den nordlige side af fjorden, der forbindes med den sydlige bydel af Langebro. Fra Kerteminde er der 19 km til Odense, hvortil mange pendler ad Hans Schacksvej, og 21 km til Nyborg langs kysten.

Byen er en turistmagnet med stor forskel på vinter- og sommerbefolkningen. Hotellerne, Kerteminde Sommerby, Kerteminde Byferie og byens campingplads ved Hindsholmvej er tæt på centrum med smalle gader og stræder. Langegade er nu som før byens hovedgade, med udvalgsvarer, restauranter og caféer, mens dagligvarer især handles i supermarkederne i byens nordlige udkant. Ferielivet udfolder sig i havnepromenaden ved marinaen og ved Fjord&Bælt, der både er et oplevelses- og et forskningscenter. Byen har Fyns største fiskerihavn, men erhvervet er trængt, og en del af havnearealet er under omdannelse til boligbenyttelse. Tæt ved byen ligger et eksklusivt golfområde ved Great Northern Avenue 1 og Sybergland, der er et stort naturområde med sheltere og stisystemer. Kertemindes største erhvervsareal ligger ved byens omkørselsvej, Nordre Ringvej.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Kerteminde er fra *1350, hvor formen Kertenemunde optræder. I senere belæg findes former som Kirtemynnæ (1430) og Kirtminde (1505). Navnet er sandsynligvis sammensat af et gammelt navn på Kerteminde Fjord, gammeldansk *Kirta, med betydningen »ujævnhed« eller »indsnævring«. Efterleddet er substantivet minde, der betyder »munding af nor eller fjord«. Navnet sigter således til mundingen af fjorden Kirta.

Mere om stednavne i kommune

Byvåben

Kertemindes købstadsvåben kendes fra et segl fra 1535 og viser et skib på bølger. Våbenet blev i 1985 nytegnet af Aage Wulff, og i samme anledning ændredes våbenets farver. Det er registreret i Kommunevåbenregisteret d. 13. juni 1986. Blasonering (beskrivelse): I rødt på en bølget blå skjoldfod et guld tremastet skib med sølv sejl og vimpler.

Det centrale Kerteminde, 2020. Byens beliggenhed ud til Storebælt markeres af marinaen, havnekajerne og de fine badestrande. Det centrale forretningskvarter ligger omkring Langegade. De mest søgte turistdestinationer er miljøet ved havnen, Fjord&Bælt og Johannes Larsen Museet ved kortudsnittets nordlige kant. Ved Lillestranden og Fiskergade er et velbevaret gammelt miljø med tætte, lave fiskerhuse, og i den gamle bymidte markerer de sammenbyggede købstadshuse sig tydeligt fra de nyere villa- og parcelhuskvarterer lige uden for centrum.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Kerteminde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer