Adelgade ligger i den sydøstligste udkant af Nyborgs store butiksområde. I baggrunden tårner Vor Frue Kirke på Gl. Torv sig op over Korsbrødregården, hvis røde facade ses umiddelbart foran kirken. Bilerne i forgrunden er på vej ind i krydset Vestervoldgade og Østervoldgade.
.
Befolkning og areal i Nyborg Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Nyborg 1787‑2020.
.
Dronefoto af Nyborgs historiske bykerne set fra nordvest. I forgrunden ses voldgrave og jordværker fra de bastioner, Frederik 3. lod anlægge i 1660’erne, og umiddelbart bag alléen på voldværkernes top ses Nyborg Slots bevarede middelalderfløj, Kongefløjen, som blev påbegyndt tidligt i 1200-tallet. I billedets øverste del fortoner Knudshoved sig, og Storebæltsbroens lavbro forsvinder ud af billedet øverst til venstre. Havnen ses i billedets højre side.
.

Nyborg har en befolkning på 17.268 og et areal på 11,2 km2. Byen ligger i et morænelandskab, der ved Storebæltskysten afløses af hævet havbund og opfyldt terræn. Halvøen Knudshoved afskærmer byens havneområde, hvor den tidligere trafik- og fiskerihavn nu domineres af lystbåde.

Efter fæstningens nedlæggelse i 1869 spredte byen sig med boliger og industri. Blandt de nye kvarterer var Banegårdsområdet med færgehavnen, Birkhovedkvarteret med bl.a. Wørishøffersgade med rækkehuse, Rødbyen, hvor havebytanken er repræsenteret i Årsleffsgade, Holmen med arbejderboliger og Dyrehavevej og Vindingevej med villabebyggelse.

Kongegade og Nørregade er nu som før de vigtigste handelsgader med både dagligvarer og specialforretninger, caféer og restauranter. Mange ældre huse er velbevarede og smukt restaurerede, og nye huse i den indre by er tilpasset de gamle huse i bebyggelseshøjde indtil to en halv etage, hvilket fx også blev gennemført i 1960’erne, da Nyenstad blev totalsaneret. Med dette boligbyggeri og en skånsom vejføring henviste kommunen målbevidst større butiks- og centerfunktioner til placering uden for bymidten. I yderkanten af centrum når etagehusene op til fire etager, mens forstæderne er domineret af villaer, enfamilieshuse og rækkehuse. Skovparken nord for E20 er et parcelhuskvarter med 725 boliger anlagt af kommunen i 1970’erne med stikveje, stisystemer og grønne områder.

Efter Storebæltsforbindelsens indvielse i 1997-98 er store havne- og sporarealer blevet overflødige og indgår i kommunens byomdannelsesplaner. I 2000-tallet er der bl.a. opført eksklusive ejerlejligheder på Vesterhavnen og Sydkajen, og DSB’s gamle færgehavn vil blive en del af marinaen. Langs Storebæltskysten vidner hotellerne med fine mødefaciliteter om byens centrale beliggenhed i Danmark.

Nyborgs industriområde ligger langs jernbanen og ud til Nyborg Fjord, hvor Daloon og Fortum er blandt de største virksomheder. Byens grønne stræk, alléer og træplantninger knytter sig til fæstningsanlægget, dets bastioner, volde og tilstødende vandløb samt Chr. Hansens Have.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Nyborg er fra *1193, hvor formen Nyburg optræder. I senere belæg findes former som Nyburgh (*1231) og Nyborghs hws (1407). Navnet er sammensat af adjektivet ny og substantivet borg, og det betyder »den nye borg«. Det er imidlertid uvist, hvad den var ny i forhold til. En tradition fra 1600-tallet om sammenhæng med en Gammelborg ved Vindinge er formodentlig opstået på baggrund af navnet Nyborg.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Nyborg, 2020. Det tidligere befæstede Nyborg ses tydeligt bag den gamle stadsgrav og de tre voldgader. Byens vigtigste indkøbsområde ligger i Kongegade, Mellemgade og Nørregade, der støder op til Nyborg Rådhus og det nyrenoverede torv sammen med slottet og dets tilhørende anlæg. Her ligger også biblioteket. Vor Frue Kirke, byens højeste bygning, ligger på Gl. Torv. Umiddelbart øst for kirken ligger det totalsanerede Nyenstad. Nyborg Fængsel ses i kortets nordvestlige hjørne. Havneområdet med marinaen er under ombygning med boliger ved Tømmergraven og ny lystbådehavn ved Midtermolen. Nyborg Station med tilhørende parkeringsanlæg for de mange pendlere ses i det nordøstlige hjørne. Sygehuset, HF og VUC ligger i Vestergade nord for kortudsnittet ligesom Nyborg Gymnasium med syv forskellige ungdomsuddannelser på Skolebakken.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Nyborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer