Kalechen er slået ned på en varm sommerdag, og sportsvognen er fra Hulvejen på vej ud på Ørbæks trafikale hovedåre, Hovedgaden, der løber fra syd til nord gennem hele byen. Mod syd bliver gaden til Fåborgvej og mod nord til Nyborgvej.
.
Befolkning og areal i Nyborg Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Ørbæk 1921‑2020.
.
Det centrale Ørbæk, 2020. Hovedgaden er en del af landevejen mellem Nyborg og Faaborg. Her ligger de fleste af byens forretninger, og i den sydlige del af kortudsnittet ses Ørbæk Kirke. Ørbæk Midtpunkt er byens idrætsområde med haller, motionscenter, mødelokaler, bibliotek og café. Ørbæk Bryggeri ligger på Birkevej, og tæt herved, nord for kortudsnittet, findes Refsvindinge Bryggeri på Nyborgvej.
.

Ørbæk har en befolkning på 1.691 og et areal på 1,4 km2. Det omgivende kuperede morænelandskab med højder op til 60 m.o.h. gennemstrømmes af Ørbæk Å. De omkringliggende herregårdes skove er en del af byens rekreative områder.

Hovedgaden i Ørbæk har en dobbeltfunktion, da den er både byens handelsgade og hovedvej for trafikken gennem byen, der således deles i to. Byen er et trafikknudepunkt, hvorfra der udgår veje til de største fynske byer: Nyborgvej, Svendborgvej, Fåborgvej, Assensvej og Odensevej. Til Nyborg er der 14 km og til Odense 26 km. Ørbæk havde station på Faaborg-Ringe-Nyborg-banen, hvilket kan spores i Banestien på det tidligere tracé, men hvor stationsbygningen lå, er der nu ældreboliger.

Ørbæks centrum ligger ved kirken og Hovedgaden med to supermarkeder og specialforretninger. Den fremtidige boligudvikling skal ske øst for Hovedgaden og ved huludfyldning. Industriområdet ligger nord for Ringvej mellem Odensevej og Nyborgvej, hvortil det er planen at samle flest mulige håndværks- og industrivirksomheder.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Ørbæk er fra *1231, hvor formen Ørbæc optræder. I senere belæg findes former som Ørbek (1469) og Ørbech (1664). Navnet er sammensat af substantivet ør, øre, der betyder »grus, gruset strandbred«, og substantivet bæk. Navnet sigter altså til en bæk med grus og er således oprindelig navn på åen Ørbæk, som byen har overtaget navnet fra.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Nyborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer