Befolkning og areal i Kerteminde Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
I Munkebo uden for det tidligere Lindøværft står Robert Jacobsens 16 m høje stålskulptur Lindø, opstillet i 1990. Skulpturen, der er udført i samarbejde med værftsarbejderne, samles omkring en firkantet ramme, som formerne kan spille sammen med.
.
Befolkningsudviklingen i Munkebo 1921-2020.
.
Det centrale Munkebo, 2020. Byens ældste centrum med kirke og kro ligger ud til Fjordvej, hvor Munkebo Kro er en del af en næsten ubrudt husrække på vejens nordside. Det nye Munkebos bebyggelse nord for landsbyen smyger sig rundt om Kertinge Nor i en mere end 4 km lang bue. Handelslivet er koncentreret ved Lindøalléen med flere supermarkeder, specialbutikker og servicevirksomheder. Biblioteket og Munkebo Kulturhus med caféen Oasen ses på Troels Allé. Munkebo Idrætscenter og Svømmehal ligger ved Bycentervej.
.
Udsigt ud over værftsbyen, der blev opført i stor hast for at huse de mange tilflyttede arbejdere på Lindøværftet. Omkring Solbakken blev en blanding af rækkehuse, enfamilieshuse og dobbelthuse opført.
.

Munkebo har en befolkning på 5.538 og et areal på 3,8 km2. Byen ligger på en landtange, hvor bebyggelsen mod syd og øst omkranser Kertinge Nor, mens erhvervsarealet mod nordvest ligger ud til Odense Fjord. Fra Munkebo Bakke ved Loddenhøj Allé, som ligger 58 m.o.h., er der en storslået udsigt. Fra Munkebo er der 14 km til Odense og 8 km til Kerteminde.

Ved Munkebo blev der efter en byplan udarbejdet af arkitekten Peter Bredsdorff opført en ny by til Lindøværftets ansatte med et bycenter omgivet af toetagers blokke, rækkeog parcelhuse adskilt af grønne arealer, som det fx ses i Solbakken og Rosendalen. Funktionærboligerne lå øverst på bakken. Bebyggelsen har spredt sig øst og vest for bycenteret i området omkring Munkebo Kirke. De nyeste byudvidelser sker vest for Kølstrupvej ved Kertinge Nor. Forretningslivet er koncentreret i og omkring Munkebo Bycenter ved Lindøalléen.

Skibsværftet lukkede i 2012, og mange blev arbejdsløse. Men værftsområdet er omdannet til en industripark ejet af Odense Havn, hvor en række mindre virksomheder specialiseret inden for marineindustri, vindenergi og offshore har slået sig ned. LINDØ port of ODENSE er Danmarks tredjestørste havn med en terminal i Odense og to terminaler på Lindø. Munkebo Bakke og Gl. Munkebo Miniby er udflugtsmål, og en del af det tidligere jernbanetracé indgår i en 20 km lang vandrerute omkring Munkebo.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Munkebo er fra *1231, hvor formerne Munkæbothæ og Munkæboth optræder. I senere belæg findes former som Munckeboo (1468) og Muncheboe (1688). Navnet er sammensat af genitiv pluralis af substantivet munk og pluralis af substantivet bod, gammeldansk both, der betyder »lille hus«. Navnet betyder således »munkenes små huse«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Kerteminde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer