Befolkning og areal i Kerteminde Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Langeskov 1925-2020.
.
Det centrale Langeskov, 2020. Byens forretningsliv er samlet i Langeskov Centret ved den nybyggede station fra 2015. Den indre torveplads er en overdækket glasarkade, og parkeringspladserne kan nås ad delvis overdækkede gangstier. Byens bibliotek ligger på Børmosevej og er nabo til Langeskov Idrætscenter. På Grønvangen afholdes der årligt kræmmermarked.
.

Langeskov har en befolkning på 4.090 og et areal på 3,0 km2. Byen ligger ved hovedvejen mellem Nyborg og Odense, hvortil mange pendler. Den er trafikalt velbeliggende med station på den øst-vest-gående hovedlinje København-Esbjerg og med tilkørsel til motorvej E20, der afgrænser Langeskov mod syd. Indtil omkring 1960 var bebyggelsen koncentreret langs Odensevej med stationsbyhuse og forretningsliv.

Langeskov Centret åbnede i 1969 og er udvidet flere gange. Det er planlagt at udvide det yderligere med boliger på taget og at omdanne det tidligere rådhus til seniorboliger. Langeskov Centret er byens største indkøbsområde syd for banen med supermarkeder, specialbutikker og servicevirksomheder, men der er også butikker langs Grønvej syd herfor og Nyborgvej, nord for banen, der kan passeres ved Jernbanegade, Viadukten og ved Omfartsvejen vest for byen. Et nyt boligområde er ved at blive udstykket nord for banen ved Hvileholmsvej. Langeskovs store industriområde ligger vest og syd for byen ved Omfartsvejen og på hver side af E20.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Langeskov er fra 1464, hvor formen Langeskoff optræder. I senere belæg findes former som Langeschouff (1642) og Langeskou (1774). Navnet er sammensat af adjektivet lang og substantivet skov og sigter således til en lang skov. Belægget fra 1464 betegner en skov, og den må være den oprindelige navnebærer. Først i 1600-tallet er navnet blevet et bebyggelsesnavn.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Kerteminde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer