På dette foto fra 1958 ser man, hvordan jernbanelinjen, her med et MY-lokomotiv, skærer sig igennem Langeskovs hovedstrøg Jernbanegade. Når toget skulle passere, og bommene gik ned, blev den øvrige trafik bremset, og der kunne opstå lange køer. Jernbanegade var tidligere byens handelsgade med butikker i de fleste huse.
.

Langeskov er vokset frem ved landevejen mellem Nyborg og Odense, hvor der efter anlæggelsen af en chaussévej i 1820 blev placeret en kongeligt privilegeret kro og et bomhus, hvor rejsende skulle betale for benyttelse af landevejen. Efter at jernbanen tværs over Fyn var etableret i 1865, blev der ved Langeskov fire år senere etableret et trinbræt, som i 1888 udbyggedes til en egentlig station.

Omkring station og landevej voksede i de følgende årtier en stationsby frem, og i 1925 havde byen 553 indbyggere. Her lokaliseredes en del mindre industri, bl.a. plovfabrik, finérfabrik, legetøjsfabrik og værktøjsfabrik. Stationsbyen opslugte i løbet af en årrække den tidligere landsby Røjerup. I 1950 var der 1.004 indbyggere, og efter 1960 foregik byvæksten især syd for jernbanen op mod den projekterede motorvej, hvis første del mellem Langeskov og Hjulby blev åbnet i 1980, mens strækningen mod vest blev færdiggjort i 1985.

Placeringen tæt på Fynske Motorvej var afgørende for lokalisering af en række større industrivirksomheder i byen. Lukningen af jernbaneoverskæringen i 1992 af sikkerhedshensyn betød en deling af Langeskov med vanskelig samfærdsel mellem de to dele. Indbyggertallet, der i 1970 nåede op på 1.976, var frem mod 2006 steget til 3.809. Efter Kommunalreformen i 1970 blev byen administrativt centrum i den nye Langeskov Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Langeskov

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie