Herregården Odden, set fra sydvest, er beliggende på et tidligere middelalderligt voldsted. Syd- og østfløjen i to etager er opført i første halvdel af 1500-tallet, mens den lave vestfløj i bindingsværk er fra omkring 1765.
.

Odden er Hjørring Kommunes bedst bevarede middelalderborg. Ejendommen og dens jordtilliggende tilhørte fra midten af 1400-tallet adelsslægten Lunge, men at dømme efter det omgivende voldanlæg og kældre under den nuværende hovedbygning har herresædet rødder i 1300-tallet. Den nuværende sengotiske østfløj med tilhørende sydvendt portfløj er opført mellem 1520 og 1550 på fundamenterne af to fritstående stenhuse fra ca. 1420. Bygherren var Ove Lunge og dennes søn Tyge Lunge. Det massive bygningsværk er et levn fra den katolske tid med facadens dybthuggede, nu gulmalede kors, og resterne af forsvarsindretninger fra senmiddelalderen.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder