5293, oversigt set fra SV
.
5292, nærbillede set fra SV
.
5291, oversigt set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2003116
Sted- og lokalitetsnummer
180501-339
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst - umatrikuleret vejareal Milepæl

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterMilepæl.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumMilesten med to huller. Trukket lidt tilbage i NØ siden af kryds mellem Birkildvej og Rødebrovej ved Linde i Asp sogn.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links