Milesten
.
Milesten set mod Roskilde
.
2
.

Faktaboks

Kommune
Frederiksberg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313027
Sted- og lokalitetsnummer
020306-589
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1746 e.Kr. - 1766 e.Kr.)

Original fredningstekst

Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 61x61 cm. Højden på milestenen med fundament er 118 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Frederik d. 5´s monogram samt teksten ”½”. Stenen angiver 0,5 mil fra København på strækningen København-Roskilde.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/milesten - KulturstyrelsenMilesten af typen keglestub med kehl på keglen. Stenen står på sydsiden af kirkegårdsmuren. Milestenen, som er fremstillet af lysegrå granit, er i god stand men trænger til afrensning. Påskrift på sydside: Øverst en krone og nedenunder "F5" og "½" Mål: 7,5 88 32 48 2,5
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links