Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272648
Sted- og lokalitetsnummer
010510-43
Anlæg
Mindesmærke, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Kors – Mindesmærke. Korset er 1,75 m højt og 1,15 m bredt, fremstillet af 25 x 25 cm svær egetømmer. På S-siden af korset sidder en lille jernplade med følgende inskription: Korset er rejst som Minde om Egnens første Lutherske Præst der på dette Sted Blev dræbt af Befolkningen Aar 1536 Korset er opstillet på en lille stenhøj 0,3 x 1,8 m stor. Korset og stenhøjen er omkranset af en ring, 6 m i diameter, af 31 sten. Stenkredsen er åben mod V, hvor en 10 m lang og 1,5 m bred sti fra Ø, fører op til mindesmærket på den lave bakketop.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiKors med stensætning omkring

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links