Nørre Hedegård blev undersøgt i 1998 forud for opførelsen af idræts- og kulturcenteret Gigantium. Landsbyen blev grundlagt ca. 500 f.Kr. og blev opgivet i årtierne efter Kristi fødsel. Den lange bopladskontinuitet kombineret med vedvarende sandflugt har bevirket, at ophobningen af sand og affald har dannet en såkaldt byhøj, der ellers er et fænomen, som overvejende kendes fra Thy. De yngste huse på pladsen er delvis nedgravede, hvilket var en særlig nordjysk skik. En mindre udstilling ved Gigantium viser et af jernalderens langhuse, og flere af fundene fra byhøjene er udstillet på Lindholm Høje Museet.

Videre læsning

Læs mere om Jernalderen i Aalborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Oldtid

Eksterne links