De velbevarede stensætninger på gravpladsen Lindholm Høje. Fortidsmindet er ualmindelig velbevaret, da hele området blev dækket af flyvesand i slutningen af vikingetiden.
.

Mandskranium fundet på gravpladsen på Lindholm Høje.

.

Barneskelet fra jernalderen på Lindholm Høje Museet.

.

Lindholm Høje rummer nogle af Nordjyllands mest spektakulære fortidsminder fra germansk jernalder (ca. 375-ca. 800) og vikingetiden (ca. 800‑1050). Fundkomplekset, som ligger på et højdedrag i udkanten af Nørresundby, hvorfra der er en storslået udsigt over Limfjorden, består af rester af en landsby, oldtidsagre og en gravplads med ca. 700 grave markeret ved stensætninger, skibssætninger, trekanter og stencirkler. Gravpladsen var i brug i tiden ca. 400‑800, dvs. tiden op til vikingetiden. Herudover er der fundet et mindre antal grave fra vikingetiden. Langt de fleste af gravene er brandgrave, som indeholder fragmenter af fibler, lerkar, tenvægte, jernnagler m.m. Stensætningernes udformning synes at afspejle status, køn og rigdom.

Fortidsminderne er bevaret, fordi de i yngre jernalder og vikingetiden blev dækket af et op til 4 m tykt lag flyvesand. Af samme grund er også agersystemet bevaret, og det viser spor af pløjning med muldfjælsplov.

Store dele af arealet blev undersøgt 1952‑58, men havde tidligere en omtumlet tilværelse. Det blev fx sat til salg i 1898, mens det under 2. Verdenskrig var militær øvelsesplads.

Selve landsbyen synes at have haft to faser. Den ældste fase er ud fra træ fra flere brønde årringsdateret til 600‑700-tallet, mens den yngre fase, bl.a. ud fra sølvmønter fra Tyskland, England og Danmark, henføres til 900‑1000-tallet. Fundene er udstillet på Lindholm Høje Museet.

Videre læsning

Læs mere om Jernalderen i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs videre om

Se alle artikler om Oldtid

Eksterne links