Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
111310
Sted- og lokalitetsnummer
120608-1
Anlæg
Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Marksystem, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Skibssætning, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

På Lindholm Høje i Nordjylland ligger en stor gravplads med begravelser fra en hen ved 600-årig periode. De ældste grave er fra 400-årene, og de yngste er fra vikingetiden i 900-årene. Limfjorden var i hele oldtiden et vigtigt farvand for rejser til og fra de nordiske lande. Fjorden var i vikingetiden også udgangspunkt for togter til England og resten af Europa. Datidens skibe kunne let sejle op ad Lindholm Å til Lindholm Høje. Her var den sandede jord let at dyrke, men samtidig sårbar over for sandflugt. Omkring år 1100 har sandflugten været så voldsom, at Lindholm Høje blev forladt. Sandet dækkede stenene indtil fortidsmindet blev fredet i 1901 og udgravet i 1950’erne.

Original fredningstekst

Grav- og boplads og agre på Lindholm Høje.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2010
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2012
Analyser af materiale - Lindholm Høje MuseetUdtagelse af 4 jordprøver.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumLindholm Høje. Gravplads med stensætninger fra jernalder og vikingetid.

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links