Rundhøj, mv., Hvorup

Foto, oversigt
.

Artikelstart

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
111313
Sted- og lokalitetsnummer
120607-2
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 701 f.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1943 e.Kr. - 1943 e.Kr.)

Fredningstekst

Afmelding af tidligere C-høj *********************** Oprindelig beskrivelse lød: Høj. 13 x 7 x 1,1 m, idet den SV-lige del af højen er bortgravet mod grustag (?). Overfladen noget ujævn og forgravet. Græsklædt med træer, i nåleskov. Højen afmeldt til Dokumentation d. 16/8-2006 - jf. nedenfor. / Bny Berejst 28/6-06 af Erling Buhl: Af den oprindeligt beskrevne høj er der nu skrabet ca. halvdelen af den SV-lige side bort. På toppen af højen er der, efter mit bedste skøn, anbragt ca. ½ m jord - alt sammen som led i anlæggelse af et "stige-balanceganganlæg" til forhindringsbanen. Tilbage af højen findes ca. 1/3 højfod og højside mod NØ, som måler op til ca. 1 m i højden. Overfladen slidt og vegetationsløn. I nåleskov. Som tingene står, vil Skov- og Naturstyrelsen indstille til Kulturarvsstyrelsen, at højens fredningsstatus ophæves, og at højen derefter udgravet af Ålborg Museum. Udgifterne hertil skal afholdes af militæret.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
FFM_AFLYS,D
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2009
Diverse sagsbehandling - Aalborg Historiske Museum
2009
Museal forundersøgelse - Aalborg Historiske Museum
Højen fremstod ved forundersøgelsen som en forhøjning på ca. 1 m., hvorpå var anlagt en forhindringsbane. Der blev påvist spor af en stenkiste.
2010
Museal udgravning - Aalborg Historiske Museum
Ved undersøgelsen fandtes en primær og 2 sekundære grave. De 2 sidstnævnte var begge stenkister, plyndrede. Den primære grav var en lille stenkiste, der indeholdt en brandgrav udstyret med en bøjlenål af bronze med spiralender, fra periode II/III. Højen var desuden forstyrret af en skyttegrav fra 1943. Højen er totalundersøgt.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links