Tidslinje

29. november 1808
Konstruktion påbegyndt
26. oktober 1811
Stabelafløbning
6. juli 1812
Udgået
Plan af Batterie Dækket til Fregatten Najaden paa 36 Canoner /: førende 12 pundige :/hvorpaa er viist Canonernes største Baxnings vinkler under 4 forskjellige Baxnings-Maader
.
Tegning til Speil, Gallerier og Gallion, for den under Bygning værende Fregat No.95, efter Venus's Tegning
.
Tegning af Stor Masten, til Fregatten Nayaden paa 36 Canoner
.
For Fregatten paa 36 Canoner førende 18 pundige som bygges under No. 95
.

Fakta

Navn: Najaden

Type: Fregat

Nationalitet: Dansk

Konstruktør: F. C. H. Hohlenberg

Stabelafløbning: 1811

Najaden var en dansk fregat. Fregatten blev bygget under konstruktør F. C. H. Hohlenberg.

Byggestedet er angivet i Orlogsbasen som ukendt. Konstruktionen blev påbegyndt i 1808. Fregatten løb af stablen i 1811.

Skibet havde 36 kanoner ombord, en styrke af 336 besætningsmedlemmer samt en længde på 143 fod og bredde på 36 fod.

Model af Najaden (1811). Najaden var den første fregat efter 1807, bygget efter Hohlenbergs tegning, dog med den ændring at agterskibet ikke var så indknebent og at spejlet havde en nyere facon. En vigtig forbedring på Najaden var sætporte på batteriet, der gav mere lys og luft. Najaden havde ingen galionsfigur, kun en underlig krølle: ' en mærkelig smagsretning, at man i den korte hohlenbergske periode aldeles forkastede dette ældgamle skibsornament, som dog atter optoges da Schifter blev fabriksmester...' (Jordening, side 84). Sønderskudt i Lyngøre Havn i 1812.

.

Giennemsnit og Plan af Dækket for Fregatten Najaden

.

Litra G. Tegning af Tversectio med Sideborde til 12 pundige 36 Canons Fregat Najadens Canon Dæk ve Middelspandtet armeret med en 12 pundig Canon af 10 1/4 Sk. Vægt, hvorpaa er viist de foretagne Constructioner for at undersøge og bestemme Port og Bössebænks Höiden for denne Caliber. Bössebænken er afsat efeter Opmaalingen for Afslagningen af bemeldte Fregat, der angiver 2 Fod 1 Tomme fra Bielkens Retlinie, som bliver 1 Fod 9 1/2 tomme fra Dækkets Overkant. Portens Höide er den for 12 pundige Canoner reglementerede 2 Fod 3 Tomme.

.

Videre læsning

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler fra orlogsbasen

Eksterne links

---

Denne artikel er sammensat af indhold fra databasen orlogsbasen.dk. I artiklerne får du mulighed for at dykke ned i indhold om en lang række danske orlogsskibe. Vi har valgt at inddrage så mange skibe som muligt. Derfor kan mængden af tekst og data variere, og der vil være artikler uden billeder og navne eller med meget få informationer. Læs mere om orlogsskibene.