Den 16. december 2020 blev 1.928 ha genskabt sø- og fjordlandskab i det kuperede landbrugsland på Nordals udpeget som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning »Danske Naturparker«. Naturpark Nordals omfatter bl.a. Nordborg Sø, Oksbøl Skov, Mjels Sø og Bundsø.

For at opnå sin certificering skulle naturparken opfylde ti kriterier. Blandt andet skulle mindst 50 % af naturparkens areal være beskyttet natur, ligesom parken skulle være lokalt forankret gennem inddragelse af borgere og lodsejere. Den nye Naturpark Nordals har et lokalt naturparkråd, er afgrænset i kommuneplanen og er omfattet af en politisk vedtaget naturparkplan.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Sønderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Nationalparker og naturparker