Lige øst for Gammelmark Strand Camping følger den gamle Gendarmsti kysten ud mod Vemmingbund og passerer på sin vej de lavvandede strandsøer på strandengene i Dynt Strandmose. På en solrig forårsdag er det fuglesangen, der dominerer, men når mørket falder på, erstattes lydbilledet af den snerrende kvækken fra utallige små strandtudser. I øst stråler en rapsmark gult mod den blå himmel og afslører, at det lille naturområde på næsten alle sider er omgivet af intensivt dyrket landbrugsland.
.
Den 19 km lange Krage-etapen følger syd- og østkysten af Broager Land fra Brunsnæs til Gammelmark. Undervejs går turen bl.a. ind i Kobbelskov ved Skelde, hvor stien passerer en stendysse og fortsætter ned mod vandet forbi en primitiv overnatningsplads. En alternativ, umarkeret, rute følger skovkanten og den lave kystklint op langs stranden.
.
I den lille Humlevig på sydøstsiden af Als bryder to undervandsjægere havoverfladen og afslører dagens fangst, som bl.a. tæller flere store rødspætter. Undervandsjagt, hvor man med snorkel, maske og finner går på harpunjagt over den kystnære havbund, oplever en stadigt stigende interesse. Jagten må kun foregå i saltvand, og da den anses for lystfiskeri, skal man være i besiddelse af det statslige fisketegn.
.

Friluftslivet knytter sig især til kysten, og på en god sommerdag er Flensborg Fjord og farvandene omkring Als tæt besat af sejlere fra nær og fjern. Lystbådene kan lægge til kaj i 12 forskellige lystbådehavne langs kysten. Derudover dyrkes der rosport med klassiske robåde, ligesom der er en stigende interesse for havkajaksejlads. Det er således muligt at sejle i kajak langs hele kommunens kyst, hvor der er opført sheltere og primitive lejrpladser, så man kan overnatte undervejs.

Kysten byder også på rige bademuligheder, og i 2020 vajede det Blå Flag over otte af kommunens badestrande. Det gjaldt bl.a. de to mest besøgte strande: Kærneland Strand ved Skovby og Fluepapiret i Sønderborg. Lystfiskere kan kaste snøren i vandet fra både kyst og båd eller prøve kræfter med de store karper i Nordborg Sø.

Vil man opleve landskabet fra landsiden, kan man vælge nogle af de mange, hovedsagelig kystnære vandrestier, som gennemskærer kommunen. Heraf er Gendarmstien både en af de længste og den bedst kendte. Vil man forsøge sig med en kortere tur, kan man i stedet vælge fx den 9,1 km lange Alssundsti op langs Als Sund, Teglværksstien, som på blot 3 km viser spor fra otte forskellige teglværker, eller den ca. 7 km lange Augustenborgsti, der bl.a. passerer vildtreservatet ved Lillehav. Der er også fire vandreruter omkring søerne på Nordals, og i bl.a. Sønderborg findes en 5 km lang Hjertesti. Landskabet kan også opleves fra hesteryg. På Als kan man fx følge Riderute Als, som går ad små veje og anlagte stier med privatoprettede høhoteller med hestefold, bålplads og sheltere til overnatning undervejs.

Kommunen har tre lokale naturskoler, som drives af et korps af naturvejledere. De står også for en række offentlige arrangementer og guidede ture, hvor man året rundt kan få et indblik i både naturen og kulturhistorien.

Gendarmstien

Grænsegendarmeriet blev oprettet i 1839 for at bevogte grænsen ved Holsten. I årene 1866‑1920 bevogtede korpset Kongeågrænsen, og efter Genforeningen i 1920 rykkede gendarmeriet ned til den nuværende grænse ved Kruså, hvor de i 1958 blev afløst af politiet. Ved Kollund Skov kom afløsningen dog først i 1969. Gendarmerne patruljerede ad stier, men da politiet i højere grad brugte biler, blev de gamle gendarmstier efterhånden glemt.

I et samarbejde mellem det daværende Sønderjyllands Amt og en række kommuner blev stierne trukket frem fra glemmebogen og reetableret som vandresti i 1988. Siden er Gendarmstien udvidet i både længde og med forskellige faciliteter, så den i dag strækker sig fra Padborg ved den dansk-tyske grænse op langs kysten til Skovby på Als. Den 84 km lange rute er inddelt i fem dagsetaper, der alle er certificeredesom Europæisk Kvalitetsvandrevej. I Sønderborg Kommune finder man det meste af Tegletapen samt hele Krage-, Strand- og Mølleetapen. Visse dele af vandreruten kan også benyttes af cyklister og bilister.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Sønderborg Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv