Niels Juel-statuen, København

Niels Juel-statuen ligger på Holmens Kanal i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Statuen repræsenterer en historicistisk heltedyrkelse fra anden halvdel af 1800-tallet. Københavns Kommune har bl.a. til Kulturarvsstyrelsen oplyst følgende: Holmens Kanals historie: Flådens oprindelige værft lå indtil op i 1800-tallet i kvarteret, der i dag er kendt som Gammelholm. I perioden 1860-77 fik Gammelholm sin nuværende bebyggelsesplan, der er tegnet af Ferdinand Meldahl. I bebyggelsesplanen er gaderne primært anlagt, hvor der før var kanaler. Selve Holmens Kanal blev tilkastet i 1864. Holmens Kanal definerer således grænsen mellem middelalderbyen og det nye byområde Gammelholm. Peschiers Gård - en del af det nuværende Danske Bank kompleks - er stedets ældste bygning fra 1798, dog ombygget og tilføjet yderligere en etage i 1850. Bygningen er i klassicistisk stil. Herefter byggedes det tidligere ØK hovedsæde 1907-09 i jugendstil. 1910-12 opførtes det tidligere Hafnia hovedsæde i historicistisk stil, og afslutningsvis byggedes Danmarks National Bank i 1965-78 i modernistisk stil. Monumentet for Niels Juel - historie Monumentet er en gave fra en komite, og anledningen for opstillingen var 200-året for slaget i Køge Bugt, hvor den danske flåde, der blev ledet af Niels Juel, slog den svenske flåde. Fem kunstnere blev indbudt i den bundne konkurrence; to afslog tilbuddet. Afgørelsen af hvem, der skulle vinde konkurrencen, foregik ved, at gipsfigurer blev opstillet i lokaler på Akademiet. Blandt de tre blev Theobald Steins forslag valgt. Monumentet forestiller admiral Niels Juel ombord på sit flagskib Christianus Quintus, støttet til en motérkanon og med løftet kommandostav som signal til, at slaget i Køge Bugt kan begynde. Monumentet er pompøst og fyldt med symboler. Monumentet blev afsløret 21. september 1881 og er således placeret i Holmens Kanal før hovedparten af de bygninger, der i dag omkranser monumentet. Theobald Steins monument består af bronzestatuen placeret højt på en sokkel af marmor med bronzeudsmykning. Statuen står inden for et støbejernsgitter. Mellem gitter og statue er en rød og hvid ternet ølandssandstensbelægning. Foruden dette består monumentet af to ens lygtepæle med hver 4 lamper. Statue, sokkel, gitter og lygter er rigt dekoreret. Monumentets placering Der er umiddelbart ikke nogen direkte tilknytning mellem monumentet, dets historie og placeringen i Holmens Kanal. Nærmeste begrundelse for placeringen kan være, at Niels Juel gjorde tjeneste på Gammelholm, og at han er gravlagt i den nærliggende Holmens Kirke. Monumentet er ikke (jf. den givne tidsrækkefølge) placeret aksialt i forhold til de omliggende bygninger, selv om der i dag kan påvises aksiale linier mellem bygningerne og monumentet. Niels Juel-statuen har en række punkter (kommandostav, synsretning og armretninger), som kan defineres som sigtelinjer. Det må dog konstateres, at disse heller ikke giver nogen begrundelse for den nuværende placering. Der sigtes således mod det Kongelige Teater, Kongens Nytorv og Christiansborg/Holmens Kirke. Forvaltningens vurdering er, at monumentet blev placeret centralt i det daværende gaderum som rummets omdrejningspunkt, og at placeringen er valgt som et led i udbygningen og udsmykningen af den nye bydel Gammelholm. Der foreligger ikke førstehåndsoplysninger om Theobald Steins intentioner med monumentet. I sønnens bog om faren oplyses, at monumentet er bygget over nationalsangens strofe "nu er det tid", og at sønnen ikke finder den valgte plads heldig, idet statuen skulle stå højt og frit, så silhuetten kunne tegne sig frit mod himlen." Vedligeholdelsestilstand: Statue og omgivelser er i god stand. Planbestemmelser: Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park har oplyst, at "et enigt Bygge- og Teknikudvalg den 15. januar 2003 har besluttet, at monumentet skal have en ny og bedre placering i Havnegade på Gammelholm." Flytningen af monumentet indgår som en del af en omlægning af Holmens Kanal for i alt 21 mill. kr., heraf 5 mill. kr. som bidrag fra HUR. I de alternative overvejelser om at opretholde monumentet på sin nuværende plads var det forudsat, at busstoppestedet ved monumentet blev nedlagt, men at fodgængere stadig kunne komme til at vente ved monumentet. Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen oplyser, at der ved forslaget om flytning af monumentet er lagt vægt på følgende: " Monumentets nuværende placering indebærer ikke en væsentlig bymæssig/bygningsmæssig sammenhæng, idet tre ud af fire af de omgivende bygninger er af yngre dato end monumentet. - Placeringen vil også efter en flytning forblive ved eller på Gammelholm, hvor flådens skibsværft og admiralitet lå. - Monumentet bevares i sin helhed, idet lamper, rækværk, og belægning inden for rækværket flyttes med. - Monumentet hindrer, at trafiksikkerheden og trygheden for cyklister og fodgængere i Holmens Kanal kan øges. Busserne og bilisterne får reduceret fremkommelighed. Samtidig belastes byrummet af den øgede mængede af ventende biler og busser. - Ifølge kilder var Theobald Stein ikke tilfreds med placeringen, men ønskede en placering med mere lys og luft. - Monumentet bliver på sin nye placering meget synlig i byen, og det bliver muligt at opleve monumentet, uden at det dagligt er omgivet af 40.000 biler." Kommuneatlas: Bydelsatlas Indre By/Christianshavn fra 1996 indeholder ingen oplysninger om statuen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links