Moræneler, skove med brændselstræ og en god infrastruktur skabte forudsætningen for 300 års teglproduktion ved Nivå. Der havde siden middelalderen været mindre teglværker, men efter 1701 kom der storproduktion, idet dronning Louise dette år købte en gård ved Nivå for at producere tegl til bl.a. Hirschholm Slot. Gården blev til Nivaagaard Teglværk, som fra 1790 til 1862 havde skiftende ejere og i perioder lå stille, indtil konsul Alfred Hage købte det og indledte storhedstiden. I 1870 indviede han en ringovn opfundet af Friedrich Eduard Hoffmann, som revolutionerede produktionen, idet den muliggjorde uafbrudt brænding af teglsten. Ringovnen var i drift indtil 1967; den blev fredet i 1985 og er så vidt vides verdens ældst bevarede ringovn.

Udskibningen fra teglværket skete fra havnen ved Nivå, og transporten til havnen foregik på en smalsporet jernbane, som blev forbundet med det øvrige jernbanenet ved Kystbanens åbning i 1897.

Teglværket i Nivå lukkede i 1981, og området er nu indrettet til museum. Andre store teglværker i området var Niverød 1838‑1958, Sølyst 1856‑1982, Karlebo 1906‑74 og Prøvelyst 1796‑2008.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv