Onsbjerg, 2019. Kortudsnittet viser næsten hele Onsbjerg. Bebyggelsen følger mest det ældre vejnet og består af gårde og fritliggende huse. Middelalderkirken og Samsø Frie Skole er blandt byens få institutioner; syd for kortudsnittet ligger bl.a. varmeværket.
.

Onsbjerg har en befolkning på 244 og et areal på 0,3 km2. Byen ligger på det vestlige Samsø mellem Tranebjerg og færgehavnen Sælvig. Den ligger lavt i et kuperet morænelandskab, som især er præget af hatformede bakker, opstået under istidens afsmeltning. En af disse, Dyret, 1 km sydvest for byen, er med 50 m Sydsamsøs højeste punkt. Dyrkede marker omgiver Onsbjerg; der er 2 km til havet, og byen er mere præget af landbrug end turisme. Servicebehovet dækkes af Tranebjerg 2 km mod sydøst.

Betydning af bynavnet Onsbjerg

Den ældst kendte kilde til navnet Onsbjerg er fra 1424, hvor formen Othensberg optræder. I senere belæg findes former som Onsbierg (1579‑80), Oensberg (1661) og Onsbierig (1688). Navnet er sammensat af gudenavnet Odin og substantivet bjerg i den gamle betydning »bakke«. Navnet sigter således til en bakke med tilknytning til den nordiske gud Odin. Der er flere bakker og høje omkring byen, og det er uvist, hvilken der har givet anledning til stednavnet.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Samsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer