Teigning Af Et Orloug Skib paa 70 Canoner som kand Förre paa underste Deck 26 Stöcker 36 pundiger, paa andet Deck 28 Stöcker 18 pundiger, Skandse og Backen 16 Stöcker 8 pundiger.
.

Fakta

Navn: Ukendt

Type: Orlogsskib

Nationalitet: Dansk

Konstruktør: Ukendt

Stabelafløbning: Ukendt

Skibet var et dansk orlogsskib. Orlogsskibet blev bygget under en ukendt konstruktør.

Byggestedet er angivet som ukendt.

Skibet havde 70 kanoner ombord samt en længde på 164 fod og bredde på 45 fod.

Videre læsning

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler fra orlogsbasen

Eksterne links

---

Denne artikel er sammensat af indhold fra databasen orlogsbasen.dk. I artiklerne får du mulighed for at dykke ned i indhold om en lang række danske orlogsskibe. Vi har valgt at inddrage så mange skibe som muligt. Derfor kan mængden af tekst og data variere, og der vil være artikler uden billeder og navne eller med meget få informationer. Læs mere om orlogsskibene.