Faktaboks

Paul Gadegaard
Født
17. november 1920, Frederiksberg
Død
4. marts 1996
Titel
Billedhugger, maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark, Frankrig

Biografi

Paul Gadegaard måtte i 1942 flygte til Sverige, hvor han i Stockholm fik undervisning på Kunstakademiet hos blandt andre Otte Sköld i perioden 1944-45. Efter krigen vendte han tilbage til Akademiet i Kbh, hvor han fulgte Vilhelm Lundstrøms undervisning i 1946. Herefter tog G. til Paris for at blive elev af André Lhote. Forbindelsen til det hjemlige kunstmiljø foregik blandt andet gennem sammenslutningen Linien II, hvis udstillinger han deltog i fra 1949. I 1952 kom han i kontakt med tekstilfabrikant Aage Damgaard, Herning, hvis skjortefabrik, Angli, G. kom til at præge de kommende år. I første omgang var der tale om udsmykninger i form af malerier, men hurtigt fik G. i kunstnerisk henseende frie hænder og skabte en totaludsmykning, der med udgangspunkt i virksomhedens kantine spredte sig til alle rum og funktioner. De godt 2.500 m2 lokaler dekoreredes som et stort konkret maleri, hvor også møblerne, som G. havde designet, indgik i udsmykningen.

G. var i alle kunstneriske henseender rådgiver for Damgaard, også når det gjaldt om at finde gæstekunstnere til Anglifabrikken. Blandt andre skaffede G. den italienske conceptkunstner Piero Manzoni til Herning. G.s første malerier var naturalistiske, men fra slutningen af 1940rne vendte han sig udelukkende mod et abstrakt billedsprog, der efter opholdet i Paris lagde sig i forlængelse af den konstruktive kunst, der i disse år prægede også Rich. Mortensen og Robert Jacobsen. G. arbejdede i samme stil som Serge Poliakoff, men også Jean Dewasne, Jean Deyrolle og Victor Vaserely satte sit præg på hans billedsprog og på samlingen hos Damgaard. Han arbejdede med positive og negative former, og generelt var hans farver varmere i årene op til 1960, ligesom han arbejdede med maleriet som stof og lod penselstrøgene være et formdannende element i billederne. På den anden side af 1960 fremkaldte bl.a. mødet med Piero Manzoni en række monokrome billeder i en stil, der blev fremherskende de kommende år. Hans malerier blev lysere og klarere i farven samtidig med, at overfladens karakter skiftede til det mere glatte og ensartede. Hertil hører også, at mange af G.s billeder fra 1960erne er malt af håndværksmalere.

På samme tidspunkt arbejdede G. også med et relief-maleri, der tydeligst ses i udsmykningen af Herning Højskole. G.s arbejder på Den sorte Fabrik gik tabt ved salg af bygningerne i 1965, og G. indgik ikke i planerne for udsmykning af den nye Angli-fabrik. Ikke desto mindre fik han fra 1977-82 på dette sted igen mulighed for at skabe en stor udsmykning. Denne gang af Dansk Trikotage- og Konfektionsskole, der sammen med Herning Kunstmuseum overtog lokalerne efter Angli-skjortefabrikken. I den mellemliggende periode arbejdede G. bl.a. for benzinselskabet UNO-X, for hvem han bl.a. designede benzinstandere og logo. Fra 1980erne har G. koncentreret sig om udsmykningsopgaver for offentlige instanser, hvor han har skabt billederne direkte til det enkelte rum. G.s billedsprog har holdt sig konstant gennem det meste af hans oeuvre, baseret på frit forløb af rette linier, hvor farverne står direkte mod hinanden i ensfarvede flader, ligesom der ses en tendens til at nedbryde grænser mellem rum og værk, mellem maleri og skulptur. G. er et af de bedste eksempler på en konstruktivisme, der med rod i efterkrigstidens kunstmiljø opfattede sig selv som "social-realistisk",som udtryk for det moderne samfund. Gadegaard har i mere end en forstand konsekvent valgt at arbejde væk fra "sofastykkerne" mod det offentlige rum.

Genealogi

Gadegaard, Paul Preben, 1920-1996, maler og billedhugger. *17.11.1920 på Fr.berg, †4.3.1996. Forældre: Tjener, bartender Lauritz Peter G. og Doris Elisabeth Michelsen. ~6.9.1947 i Paris med Elenitza von Obermüller, *31.8.1924 i Hermopolis, Grækenland. Ægteskabet opl. 1949.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh. (Sig. Wandel, Kræsten Iversen, Aksel Jørgensen) 1940-44, (Vilh. Lundstrøm) 1946; Konstakad., Sth. (bl.a. Otte Sköld) 1944- 45; André Lhote, Paris 1946-47.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links