Pibe Mølle ligger på Høbjergvej i Gribskov Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Møllen, der er opført i 1789, er Sjællands eneste stubmølle, der står på sin oprindelige plads – en bakketop; med Pøleåen ved sin fod syd for Helsinge. Tilbage i 1500-tallet blev åens vandmasser med tilløb fra bækken og moser i Gribskov udnyttet af Pibe Vandmølle, men da tilførslen af vand til møllesøerne i forbindelse med afvanding af landbrugsarealerne i slutningen af 1700-tallet svigtede, fik ejeren af vandmøllen tilladelse til at opføre en vindmølle på betingelse af, at vandmøllen blev nedlagt. På grund af placeringen på en bakketop omgivet af Gribskov til tre sider blev Pibe Vindmølle ikke særlig effektiv, og ejeren fik derfor senere tilladelse til at genåbne vandmøllen som supplement til vindmøllen. Møllen fungerede indtil 1921 med tilhørende bageri og udskænkningsstue. Herefter overtog Nationalmuseet møllen, og i 200-året for dens opførelse blev den i 1989 overdraget Helsinge Lokalhistoriske Arkiv og Museer. Den fungerer i dag som museumsmølle.

Beskrivelse

Pibe Mølle ligger på en bakketop syd for Helsinge i Nordsjælland. Møllen er en stubmølle der står på en muret sokkel og har en sortmalet, brædde- og spånbeklædt møllekrop med et bådformet, klinkbeklædt tag. Møllens forside og begge sider er helt lukkede, mens der på bagsiden er en halvdør og en luge til indgang og hejseværk. Møllen krøjes ved hjælp af stjerten på møllens bagside, der med påmonterede trin og håndlister fungerer som opgang til døren. Møllen har funktionsdygtige, sejlførende vinger. I det indre har møllen to lofter og der er bevaret en del mølleinventar, herunder kværn, hejseværk og sigte. Møllen er funktionsdygtig.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til møllens placering på en bakketop i det nordsjællandske landskab, således at den er synlig på lang afstand.

Kulturhistorisk værdi

Pibe Mølles kulturhistoriske værdi relaterer sig til møllen som en repræsentativ landbrugshistorisk funktionsbygning, der gennem sin arkitektur og det bevarede maskinelle interiør, fortæller historien om det lokalt forankrede, og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Stubmøllen er tillige et væsentligt kulturhistorisk vidnesbyrd om et tidligt stadie i vindteknologiens historie. Hertil kommer, at Pibe Mølle er Sjællands eneste stubmølle, der står på sin oprindelige plads, og at møllen således er et værdifuldt eksempel på denne tidlige og nu relativt sjældne mølletype.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ligger i stubmøllens enkle og traditionelle fremtræden med muret sokkel samt vinger, stjert, træbeklædt møllehus og tag. Det udprægede funktionelle udtryk og den virkningsfulde, sorte farvesætning resulterer i et enkelt og meget skulpturelt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links