Den 29. maj 2018 blev Flyndersø-Sønder Lem Vig i Skive Kommune udnævnt som pilotnaturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. Pilotnaturparken omfatter Sønder Lem Vig, Flyndersøområdet og Karup Ådal og dækker et areal på ca. 4.600 ha.

Efter udnævnelsen skal naturplejen i området forbedres. Samtidig skal en højmose på Hjelm Hede og et vådområde i Karup Ådal genoprettes. Af hensyn til friluftslivet vil stisystemerne blive forbedret, ligesom der skal etableres forskellige friluftsfaciliteter. Desuden vil naturformidlingen i området blive udbygget med bl.a. guidede naturvandringer. Pilotnaturparken har stor opbakning i lokalbefolkningen, og en gruppe lokale borgere vil etablere et naturparkhus, der skal erstatte et nedbrændt forsamlingshus i landsbyen Håsum. Huset skal danne udgangspunkt for friluftsaktiviteter i pilotnaturparken.

For at et område kan blive udnævnt til naturpark under mærkningsordningen Danske Naturparker, skal det opfylde Friluftsrådets ti naturparkkriterier. Indtil videre opfylder Pilotnaturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig de første syv. Såfremt parken i løbet af en 5-årig periode kan opfylde de sidste tre kriterier, vil den blive udnævnt til naturpark.

Videre læsning

Læs mere om natur- og landskabsforvaltning i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Nationalparker og naturparker