Danske Naturparker er en mærkningsordning under Friluftsrådet. Mærkningen tildeles større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på både at benytte og beskytte naturen. Randers Fjord er foreløbig udnævnt som pilotnaturpark, men forventes at blive fuldgyldig naturpark i 2018.
.

Siden 2011 har Randers og Norddjurs Kommuner i samarbejde med VisitRanders, Destination Djursland, LAG Randers-Favrskov og LAG Djursland arbejdet på at få det 21.350 ha store område i og omkring Randers Fjord certificeret som naturpark. I 2017 var der seks certificerede naturparker i landet. Randers Fjord formåede ikke at opfylde alle kriterierne, men blev i stedet certificeret som pilotnaturpark i 2014. For at opnå status som fuld naturpark manglede Randers Fjord bl.a. en naturparkplan. En sådan blev sendt i høring i maj 2017 og blev vedtaget i begge byråd i september samme år. Naturparkplanen indgår i ansøgningen til Friluftsrådet om certificering. Såfremt projektet opfylder betingelserne, forventes det, at Naturpark Randers Fjord vil blive en realitet i 2018.

En certificering som naturpark vil skabe opmærksomhed om Randers Fjord og dens omgivelser, hvilket bl.a. skal tiltrække turister og øge bosætningen. Fjordens naturmæssige værdier har et stort udviklingspotentiale og kan gøres endnu mere attraktive for både de lokale borgere og turisterne. Således er man i forbindelse med projektet ved at anlægge såkaldte hotspots, dvs. steder med publikumsfaciliteter, hvor man kan spise sin madpakke i læ, overnatte i sheltere, sætte kajakken i vandet eller iagttage fuglelivet fra fugletårne. Der skal også anlægges nye trampestier.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Nationalparker og naturparker

Eksterne links