værftet set fra nord (modlys)
.
værftets top set fra øst
.
værftets fedding set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42046
Sted- og lokalitetsnummer
210205-3
Anlæg
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Værft, Ved Gaden (A). Højning af grundplan nærmest et parallelogram med udstrækning NØ-SV ved foden ca. 95 m, foroven ca. 88 m, bredde mod sydvest ved foden ca. 95 m, foroven ca. 82 m, bredde mod nordøst ved foden ca. 50 m; de sidstnævnte to sider er parallelle. Stor indgravning (tværmål ca. 20 m) i nordøst-hjørnet. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 - 3 m. Inden for fladens sydvestre hjørne en vand- fyldt sænkning, ca. 23 x 35 m. Lige øst for denne skærer en rampe sig fra sydvest ind i højningen. Fladens sydøst-hjørne er over en længde af ca. 1,5 m til hver side kantet af aflange granitsten. En ikke særlig markant rampe sky- der sig ud midt for østsiden. Højningen ligger i græs. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2001
Museal udgravning - Haderslev Museum
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links