Toppen af værftet set fra vest mod øst
.
toppen af værftet set fra øst mod vest
.
den ødelagte nordkant ud mod vejen set fra nord
.
værftet set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42045
Sted- og lokalitetsnummer
210205-7
Anlæg
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Værft, Ved Gaden (B). Højning af grundplan nærmest et parallelogram med længde Ø-V ved foden ca. 65 m, foroven ca. 50 m, vestsiden ved foden ca. 78 m, foroven ca. 60 m, øst- siden ved foden ca. 35 m, foroven ca. 20 m. Sidstnævnte to sider er paral- lelle. Højde over omgivende terræn ca. 2 m, en bræmme af ca. 10 m bredde inden for sydøst kanten dog ca. 0,5 m lavere (afgravet 1982). Højningen ligger i græs. Fredningsgrænsen følger højningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres,fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVarf
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links