Rønne Redningsstation
.

Rønne Redningsstation ligger på Fiskerivej 8 i Bornholms Regionskommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Bygningen er opført i grundmur med tegltag og står formentlig stadig som ved opførelsen. Det er uvist om det lille spir, som er angivet på en bygningstegning fra 1928, har været etableret. Døre og vinduer trænger til maling, men ellers er bygningen velholdt.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Rønne Redningsstation knytter sig i det ydre til redningsstationens beliggenhed på sydhavnen i Rønne og til funktionen som redningsstation. Redningsstationens kulturhistoriske værdi er desuden, at den er en af de første bygninger, som er opført af det Bornholmske Redningsvæsen, og at den står stort set som ved opførelsen. Dertil kommer bygningens beskedne størrelse, der vidner om, at stationen var knapt indrettet og ikke rummede andet end få redningsbåde, redningsudstyr og tilhørende materialer og redskaber. I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig ligeledes til redningsstationens opførsel i gedigne byggematerialer med granitsokkel, grundmur og tegltag. Facader og gavle er pudset med cementpuds, der skulle beskytte bygningens murværk på den udsatte placering ud til vandet. Desuden ligger der kulturhistorisk værdi i de bygningsdele, der fortæller historien om funktionen som redningsstation, herunder de store grønmalede revleporte med de påmalede dannebrogsflag over kors. Dette bomærke stammer fra 1882, hvor Christian 9. deltog i en øvelse med redningsbåd ved Klitmøller , og derefter gav redningsvæsenet lov til at føre splitflag. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Rønne Redningsstation sig til den oprindelige planløsning, der består af ét rum og et åbent loft, og indretning. Hertil kommer de bevarede oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder skinner til bådtraileren og bjælker med ophæng til årer. Hertil kommer revleportene, de oprindelige og ældre vinduer med skodder og beklædte døre og kroge i loftet til ophængning af redskaber eller lignende, der samlet giver redningsstationen en enkel og funktionsbestemt fremtræden.

Arkitektonisk værdi

Rønne Redningsstations arkitektoniske værdi knytter sig til dets solide, monolitiske fremtræden i pudset grundmur på granitsokkel med ubrudt heltag lagt med røde tegl og muret rygning. Hertil kommer den enkle grundform, der sammen med få vinduesåbninger og de store bådporte understreger det rationelle og robuste udtryk. Dertil kommer farveholdningen med flaskegrøntmalede porte, døre og vinduesrammer og de få detaljer, herunder den murede hovedgesims, glug i hver gavl og de påmalede bomærker på portene. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den åbne plan, både i stuen og på loftet, hvor det nøgterne formsprog understreges af den traditionelle materiale- og farveholdning med gråmalede vinduesrammer, døre og porte, der sammen med fraværet af udsmykning bidrager til bygningens robuste og funktionsbestemte fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links