.
Licens: CC BY SA 2.0
.
Licens: CC BY SA 2.0

Randbølstenen er en runesten fra ca. 900-970. I 1874 kløvede en stenhugger en stor sten, der lå halvt nedsunket på en sandbanke. Han fik stykkerne op af hullet og opdagede, at der var skrift på undersiden, og indberettede sagen til Vejle Amtshus. Under stenen blev fundet et skelet, antagelig af en kvinde, som blev undersøgt i København og atter nedgravet på stedet. Nogle af stenstykkerne uden runer blev brugt til vejpæle, og de resterende blev sat sammen igen med cement. Stenen blev herefter opstillet på sin oprindelige plads, og den er siden flere gange blevet restaureret. I 1982-83 blev stenen taget ned for at gennemgå en grundig konservering, og derefter blev de 10 brudstykker samlet. Stenen blev genopstillet i 1984, forsynet med en ny arkitekttegnet betonsokkel, der klart viser, hvad der er oprindeligt, og hvad der er nyt. Den består af granit og er 185 cm høj, 100 cm bred og 30 cm dyb.

Inskriptionen, der er skrevet på olddansk og med runer fra vikingetiden, lyder: "Tōfi Bryti rēsþi stēn þannsi æft līka brytia. ÞēR stafaR munu Þōrgunni miǫk længi lifa."

Oversat lyder indskriften: "Tue bryde rejste denne sten efter brydens hustru. Disse stave vil leve meget længe for Thorgunn."

Indskriften benytter personbetegnelsen "liki" om hustruen Thorgunn. Ordet "liki" er egentlig et maskulinumsord, men det kan benyttes om begge køn. Der må være tale om et stilistisk virkemiddel, at man først i den poetisk udformede afslutning nævner navnet på den afdøde.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Vejle Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links