I hospitalets patientkøkken produceres al mad fra bunden, og man søger i videst muligt omfang at købe råvarer fra lokale producenter. Køkkenet modtog i 2016 Miljø- og Fødevareministeriets pris Det Økologiske Spisemærke i guld for at have en økologiprocent på 93.
.

Regionshospitalet Randers (tidligere Randers Centralsygehus) er et af Region Midtjyllands fem akuthospitaler. Regionshospitalets optageområde dækker hele den nordøstlige del af Region Midtjylland omfattende Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommuner med ca. 220.000 indbyggere. Hospitalet har en bred sammensætning af lægefaglige specialer, herunder fire kirurgiske specialer, syv medicinske specialer samt en række andre specialer inklusive Regional Specialtandpleje. Regionshospitalet Randers beskæftiger omkring 1.800 ansatte.

Hospitalet rådede i 2017 over ca. 220 sengepladser samt ca. 50 i den akutte fællesmodtagelse. I 2014 var der ca. 36.000 indlæggelser, 22.000 besøg i akutmodtagelsen og 155.000 ambulante besøg.

Hospitalet er, med undtagelse af Grenaa Sundhedshus, samlet på en enkelt matrikel på kanten til bydelen Dronningborg med hovedindgang på Skovlyvej. De ældste bygninger er fra 1935 og fra tiden, før Randers Centralsygehus blev indviet i 1954. En større udvidelse af sygehuset fandt sted i 1985 med indvielsen af bygning Øst. Seneste nybygning blev afsluttet i 2016 med indvielsen af en ny fælles akutmodtagelse til akutpatienter og skadestuepatienter.

Grenaa Centralsygehus blev i 2003 fusioneret med Randers Centralsygehus. Efter Kommunalreformen i 2007 skiftede Randers Centralsygehus navn til Regionshospitalet Randers og Grenaa.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Randers Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg

Eksterne links