Morten Pontoppidan med hustruen Julie. Pontoppidan var meget kritisk over for konseilspræsident J.B.S. Estrups provisoriepolitik, som han angreb i et indlæg i tidsskriftet Tidens Strøm. I 1886 blev han anklaget for injurier og dømt til tre måneders fængsel. Som følge af dette mistede Jørlunde Højskole sit statstilskud. Foto fra omkring 1910.

.

Af Egedal Kommunes indbyggere er 78,14 % (2017) medlemmer af folkekirken, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 75,9 %. Frederikssund Provsti i Helsingør Stift omfatter 25 sogne, heraf otte sogne i Egedal Kommune, med 15 pastorater, 34 præster og 18 menighedsråd. Der er tale om traditionelle landsogne, der for nogles vedkommende er præget af gammel kirkelighed fra før vækkelserne, og med vægt på lokale centre som sognegårde, præstegårde og middelalderkirker.

I Egedal Kommune er der to godkendte buddhistiske trossamfund. Foruden Wat Thai Brahma Vihara findes Dansk Dharmacenter (godkendt 2009), beliggende i Slagslunde, som er baseret på en japanskbuddhistisk tradition og fungerer som retræte- og uddannelsessted.

Morten Pontoppidan

Den kulturradikale grundtvigianer Morten Pontoppidan (1851‑1931) var præst i Stenløse-Veksø Pastorat 1902‑21. Han havde især i 1890’erne lagt sig ud med det grundtvigske establishment, fordi han forholdt sig kritisk til det grundtvigske syn på trosbekendelsen, og fordi han fastholdt folkekirkens rummelighed på tværs af vækkelsernes skelnen mellem troende og ikke-troende i sognene. Folkekirkens rummelighed betød for Pontoppidan, at der i sognet ikke skulle gøres forskel på fromme og mindre fromme. Hans forestilling om den rummelige folkekirke fik blivende betydning i 1900-tallet med den voksende sekularisering.

I 1880’erne havde Pontoppidan ernæret sig som højskoleforstander på Jørlunde Højskole, men tilgangen af elever svigtede imidlertid pga. de ophedede debatter. Pontoppidans outsiderposition bragte ham på fattigdommens rand. Til Jørlunde Højskole hørte Jørlunde Valgmenighed, etableret i 1886, med kirke fra 1887. Højskolen lukkede i 1917, og i 1969 blev menigheden opløst, og kirken revet ned.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund