Risbjerg Kirkegård blev indviet i 1965 efter tegninger af landskabsarkitekt Eywin Langkilde. Kirkegården omgives af en skovbræmme med lærk, fyr og birk. Brede firerækkede og torækkede platanalléer på langs og tværs præger denne del af kirkegården, som rummer fire kvadratiske gravrum omgivet af bøgehække og stedsegrønne karaktertræer som cedertræer og gran. Den nyere del, tegnet af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted i 2001, har et ganske anderledes udtryk, med spejlbassin og en blomsterrig græsfælled opdelt af avnbøgerækker, der stråler diagonalt ud fra indgangens pergolaoverdækkede plads.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde