I Hvidovre Kommune er sognene Hvidovre, Avedøre, Risbjerg og Strandmark del af Rødovre-Hvidovre Provsti i Helsingør Stift. 65 % af kommunens indbyggere er medlemmer af folkekirken mod 75,3 % på landsplan (2018).

Hvidovre Sogn med Hvidovre Kirke lå efter Reformationen under Vor Frue Kirke i København. Hvidovre Kirke fik i 1675 tilbygningen Valbyskibet, der gav plads til bønderne fra Valby, som ikke havde egen sognekirke. Fra 1747 blev Hvidovre Sogn anneks til Frederiksberg. I 1891 finansierede brygger Carl Jacobsen på Carlsberg den nye Jesuskirke på Valby Bakke, og i 1901 blev Hvidovre annekssogn til Valby for endelig i 1925 at få egen sognepræst.

Egnens kirkelighed var længe uanseelig, men med befolkningsvæksten er aktiviteten vokset, og opfindsomheden har været stor. Fra 1930’erne blev der samlet ind til en kirke i Strandmarks Sogn (udskilt 1948), og i 1949 fik sognet en ny kirke, der oprindelig havde været kirke for tyske flygtninge i Dragør. Den blev erstattet af den nuværende Strandmarkskirke, der blev indviet i 1968.

Risbjerg Sogn (udskilt 1952) samlede penge ind og kunne derpå købe et tidligere missionshus, der blev anvendt som kirke frem til 1959, hvor den nye Risbjerg Kirke indviedes. Det fhv. missionshus blev købt af baptistkirken og fik navnet Broholmkirken, men fra 2013 har frimurerlogen Sct. Andreas Ordenen (stiftet 1896) haft til huse i bygningen.

I 1959 begyndte indsamlingen til en kirke i Avedøre. Det Københavnske Kirkefond stillede i 1964 en midlertidig vandrekirke til rådighed, og året efter blev sognet selvstændigt (udskilt fra Brøndbyøster). Avedøre Kirke blev opført i 1977.

Den katolske kirke kom til Hvidovre, da en villa fra 1931 tjente som kapel under Rosenkranskirken på Vesterbro. Den blev i 1960 afløst af Sankt Nikolaj Kirken på Strøbyvej, der er tegnet af Johan Otto von Spreckelsen.

I kommunen ligger Danmarks første og stadig aktive moské, Nusrat Djahan Moskéen. Derudover er der i Hvidovre en anden moské, Avedøre Moské, som er en menighed under Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet), som er det største muslimske trossamfund i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hvidovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund