Faktaboks

Rudolf Rud-Petersen
Født
11. februar 1871, Sundbyøster
Død
26. februar 1961
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Rudolf Rud-Petersen har lagt sin hovedindsats i udførelse af altertavler og freskoudsmykninger til kirker. Efter råd fra Th. Philipsen opsøgte han Joakim Skovgaard for at blive medhjælper ved dennes arbejde med freskoudsmykningerne i Viborg. Her virkede han i 1899-1901, og det har sat sig spor i en lang række af hans egne kirkeudsmykninger. R.-P.s første hovedværk inden for denne retning er udsmykningen af apsis i Vodskov Kirke. Motivet er Kristoforus med Jesusbarnet, hvis glorie er udført i samme skønvirkestil som det udskårne vinløvsalter, og skildringen af landskabet og fjorden er hentet fra lokale omgivelser. Traditionen fra Zahrtmanns skole ses i det monumentale billede i Vartovs menighedssal, Johannes Døberen sender bud til Jesus fra 1915. Inspiration til motivet, hvor disciplen, der skal være budbringer, holder en tændt lygte, er hentet fra en prædiken af provst Andersen i Vartov.

Dommedagsfresken fra 1942 i Stagstrup Kirke er et monumentalt hovedværk med den tronende Kristus omgivet af to engle og derunder skarer af mennesker på hver side af vindusåbningen. Den fremstår som en afklaret komposition i sarte farver med statuarisk virkning og tydelig inspiration fra Joakim Skovgaard. R.-P. var desuden, inspireret af vægmalerierne i Pompeji, stærkt optaget af encaustomaleriet, dvs. voksmaleri, hvor farver, udelukkende blandet med voks, bliver påsat i varm smeltet tilstand med spartel, så hele billedfladen dækkes, og han tilegnede sig denne teknik hos Tito Venturini Papari i Rom. R.-P. har endvidere udført en række malerier med folkelivskildringer og landskaber, f.eks. Sommeraften ved brønden.

Genealogi

Rud-Petersen, Rudolf Siegfred, 1871-1961, maler. *11.2.1871 i Sundbyøster, ?26.2.1961. Navneskift fra Petersen 19.5.1926. Forældre: Urtekræmmer, eddikebrygger Carl Edvard P. og Rosalie Cecilie Nicoline Petersen. ~26.9.1902 på Fr.berg med Ida Julie Hall Trier, *9.12.1882 smst., ?9.12.1963, datter af gross., tømmerhdl. Fritz Christian T. og Sofie Frederikke Hall.

Uddannelse

Realeksamen; malerlære, svend 1890; Tekn. Sk. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. 1888-1892; Zahrtmanns Sk. 1901, 1904-05, 1907; studeret encaustomaleriets teknik hos T.V. Papari, Rom, 1927, 1931. Ansættelser: Medhj. hos Joakim Skovgaard, Viborg Domk. 1899-1901.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links