Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150267
Sted- og lokalitetsnummer
110612-286
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ø.Ulstedgård m.fl., matr.nr. 5a Tingl.: 9/7 1903. Gdr. Mads Jensen, V.Ulsted Diplom Afmærkn.: MS. 1912, ved løjtnan L. Lassen Høj, 4,2 x 23 m. Top noget affladet og øst og vest for hin- anden to gravninger 3 m brede, 0,5 m dybe. Græs-lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er 100 Skridt i Omkreds, stor o prægtig, men der er et Par Huller oveni. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Høi, 70 Fod i Tværmaal, 9 Fod høi, et Par Huller i Toppen. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Høj, 4,2 x 23 m. Toppen noget affladet og der ses her ø. og v. for hinanden 2 flade Gravninger, 3 m. br., 1/2 m. d. Mærkesten i søndre Side, fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4,2 x 23 m. Top noget affladet og øst og vest for hinanden to Gravninger 3 m brede, 0,5 m dybe. Græs-lynggroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskr., men nu med alvorlige kreaturskader: På S-lige højside omkring M.S. et omkring 5 x 3 m. stort parti uden bevoksning og med betydelig nedslidning af højside (op til 0,2-0,3 m.). M.S. kan vælte når som helst. Ved SØ-lige højfod er blottet en halv snes randsten. Flere ligger allerede på sekundært leje som følge af kreaturnedtrædning. Andre kan vælte ud, så snart kreaturer igen færdes på høj. Højfod omkring øvrige del af høj let aftrådt. På nordøstre og nordre højside mindre afslidte partier uden vegetation. Kreaturer har færdedes på høj i 1980. Skaderne påtalt overfor ejer, der har haft ejendommen siden 1971. Krævede hegning. Skriftlig påtale skal foretages. Ejeroplysning på skema. ************************************************** Genbesigtigelse 17.8.1981: Højene 1502:67-70 har alle svære kreaturbeskadigelser opstået igennem mange år. Retablering af højene bør foretages af Fredningsstyrelsen ell. Thisted Museum. Før det er afgjort med Styrelsen, hvorledes og af hvem arbejdet skal udføres, herunder også hvor meget nuværende ejer skal udrede til arbejdets gennemførelse, kan der ikke foretages nogen yderligere ejerkontakt ell. udfærdiges koncept til skriftlig påtale. JHB Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links