Oversigt set fra vest
.
Oversigt set fra nord
.
Oversigt set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56
Fredningsnummer
110742
Sted- og lokalitetsnummer
110712-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Øsløs, matr.nr. 20g (Får nyt matr.nr. ved mageskifte i 1943) Høj, 1,7 x 13 m. En 3 m bred indgravning fra S går næsten helt igennem. Lyng i hede og ager. Tinglysning (notering) af tidligere C-høj: ***************************************** Høj, 1,8 x 15 m. Forgravet højtop med sydvendt åbning. Den vestlige højfod er afgravet. Ved den vestlige højfod står en transformatorstation, som ikke er omfattet af fredningen. I ager.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj i ager. Ligger på et lille friareal ret ud til østsiden af off.vej. Topkrater ca. 4 x 6 m. og ca. 1m dybt med åbning gennem S. højside. En næsten retvinklet afgravning har fjernet ca. 1,5 m af midten af V. højfod, og her er der opført en transformaterstation (nr. 73). En ca. 0,4 m. bred og 0,5 m. dyb grøft fører herfra og til højtop. Højen er græsklædt og med enkelte løvtræer. Langs N. højside fyrre- og grantræer. Absolut fredningsværdig. Skal tinglyses. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet, træklædt i ager, tæt øst for vej. Omtalte transformatorstation nu erstattet af højspændingsskab lige uden for højfod.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links