5765, oversigt, s.f. NØ
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2204116
Sted- og lokalitetsnummer
180804-77
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-høj 1994 med følgende tekst: ************************************ Høj. Højde 0,8 m, størrelse 6 x 10 m. Den sydøstlige højside er afgravet mod grusvej. I Sognstrup Plantage.

Undersøgelseshistorie

1902
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest. Den nordvestlige halvdel af en lav høj: sø-siden afgravet mod grusvej, i en uregelmæssig brink. Gamle plantefurer N-S over høj. Alt tilgroet. Bevokste med mos, gamle graner og egetræer. I plantage i kant af grusvej. Centralgraven kan være bevaret. Sagsbehandlerkommentar. Den her beskrevne lokalitet ligger ca. 50 m SV-VSV for MB-afsætningen på den anden side af grusvejen. Se rød "dot" på min kopi af 4 cm-kort og MB. 18.9.1992. Tinglys. Højen ligger på vejens vestside. M.B. 8.1.1993. Afsætningen på MB er rettet. M.B. Bevoksning: 1992: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links