Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221917
Sted- og lokalitetsnummer
140205-37
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,50 (fra N) - 3,60 (fra V) x 21 m. Nordsiden afgravet til ca. halv højde. Siderne i øst og vest stejle. På toppen GI-fikspunkt 97-66-005. Højen ligger på et lille udyrket areal mellem ager og kystskrænt, tæt op til denne og til kløft i skrænten.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAf denne store Høj sees kun en Rest, som nu er klædt med Lyng og Græs. Den ligger højt og tæt ved Havet, og der haves en henrivende Udsigt fra dens Top. Den har et større Topbrud 12' i Tværmaal og 3' dyb. Der er borttaget meget af Højen ved b.b.b. [på tegning], og Grunden er pløjet, saa dens smaa Fodsteen ere komne til at staa her og hist udenfor den nuværende Rest. [[Fredet. Jvf. 3429/80]]
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1980
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1980
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 3429/80 og FFF F. 53-1523. Sb. 14.02.05-37. Fredningsdokument (kopi), kort samt korrespondance ang. fredningen af en gravhøj i Glatved. Modtaget på N01 d. 4/12 1980.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFuldstændig helt og aldeles tilgroet med uigennemtrængeligt krat. Det er umuligt at se, om højen er derinde. Formodes fundet som beskrevet.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er fuldstændig tilgroet i tjørn, brombær, hyben mm. Beliggende på græsareal tæt ved kystskrænt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links