Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1713105
Sted- og lokalitetsnummer
140706-180
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-høj 1997: ************************* Højrest, rektangulær. 1 x 18 x 10 m. Orienteret Ø/V.

Undersøgelseshistorie

1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMidterpartiet af en iøvrig overpløjet gravhøj. Ligger NØ for gaarden, der hedder Østergaard. Den ikke dyrkede strimmel er 5 x 17 m (Ø-V) og ca. 1 m høj. Før endelig sløjfning bør undersøgelse finde sted, selv resultatet heraf maa betegnes som muligvis negativt. I højresten en del sten.Højrest. Midterpartiet af iøvrig overpløjet gravhøj. Ikke fredningsværdig. [[Frigivet]] Bevoksning: 1990: Græs
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMidterpartiet af en iøvrig overpløjet gravhøj. Ligger nordøst for gården, der hedder Østergård. Den ikke dyrkede strimmel er 5 x 17 m (Ø-V) og ca. 1 m høj. Før endelig sløjfning bør undersøgelse finde sted, selv om resul- tatet heraf må betegnes som muligvis negativt. I højresten en del sten. *** Nyberejsningstekst *** 07.11.1990. C-høj. Højrest i form af en Ø/V orienteret, rektangulær strimmel, som beskrevet. Er - især i Ø- og V-enderne - stærkt tildynget med marksten, hvoraf flere meget store. Store dele af stendyngerne er nu overgroet med græs og mos. Ingen sten synes helt nyanbragte. I N-foden er sat en højspændingsmast af træ, højspændingslinien tilsyneladende etableret uden disp. fra §53. Eftersom højresten i friteksten fra 1948 beskrives som "midterpartiet" af den oprindelige høj - en påstand der hverken modsiges eller bekræftes ved besigtigelse i 1990 - forekommer det sandsynligt, at højresten kan rumme grave, herunder centralgrav. Tinglyses (af arkæologiske grunde). Tinglyst den 27.10.1997. Bevoksning: 1990: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links