oversigt, set fra syd
.
oversigt, set fra NNV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292310
Sted- og lokalitetsnummer
030412-54
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,6 x 17 m. Noget udflydende mod syd. Mod øst en del afgravet. Fornylig plantet fyr herpå. NMI: ...... fyr herpå. Ved plantningsarbejdet er antagelig revet en del sten op, og de er stablet midt på højen som en varde.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne skov, som væsenlig bestaar af Naaletræer, er endnu saa ung og tæt, at det er vanskeligt at finde og med Bestemthed paapege de Gravhøje, den indeslutter. Dog synes disses Antal, afsat paa Kortet at være 10. Nr 11 er tvivlsom. Nr 3 er næsten helt ryddet. I Nr. 1 og 10 er fundet Potteskaar.- De sydøstligste Høje ligge paa et meget bakket Terrain kaldet "Ravnebjergene".
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1,6 x 17 m. Noget udflydende mod Syd. Mod Øst en Del afgravet. Fornylig plantet Fyr herpaa. Ved Plantningsarbejdet er antagelig revet en Del Sten op, og de er stablet midt paa Højen som en Varde.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1967
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSandsynligvis naturlig bakke.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links