Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
171396
Sted- og lokalitetsnummer
140706-156
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/5 1928, gdr. Chr. Christensen og hustru. Diplom. Høj, 4,5 x 30 m. Toppen afgravet og i retning SØ-NV er gravet en fordybning på ca. 1,5 m.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, "Alshøi", 60 F. i Tværmaal, 12 F. høi, udgravet ved en stor Gravning i Midten, I Højen fandtes en lille Stenkiste med ubrændte Ben og imellem disse 2 riflede Broncebaand, en Fibula (Worsaae 228), en Broncesynaal og en lille, glat Fingerring. I en anden Stenkiste fandtes en Fibula (Worsaae 228) og en Broncekniv. Fundet opbevares i Apoteker Mikkelsens Samling i Mariager. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 4,5 x 30 m. Toppen afgravet og i retning SØ-NV er gravet en fordybning paa ca. 1,5 m. FM 8/5 1928FM 1928. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, med gammel nedgravning i top, som beskrevet. I Ø-lige højfod ses stedvis rendeformede nedgravninger som efter opgravning af fodkranssten. Efter nylig udtynding i området er højen (samt dens omgivelser) voldsomt tildænget med afkvistningskvas, og iøvrigt meget uoverskuelig på grund af tilgroning med krat. 4 m S for højfod står en ca meterhøj, bautalignende sten. På dens N-vendte, plane side en indhygget inskription: META 1912. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links