Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1713132
Sted- og lokalitetsnummer
140702-64
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,7 x 14 m. På toppen tre store stenblokke, hvoraf den østligste ses at hvile på en fjerde sten. Højen lyngklædt i hede, der nylig er beplantet. Plantningsfurerne går lidt op på højens V- og N-side. NMI: Ejerens søn lovede at tage de træer op, der er plantet på højen, samt at lægge lyngtørven tilbage.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn 3 F. høi Høining, i hvis Midte nogle store Sten, et forstyrret Mindesmærke, muligvis en Dysse. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1,7 x 14 m. Paa toppen tre store stenblokke, hvoraf den østligste ses at hvile paa en fjerde sten. Højen lyngklædt i hede, der nylig er beplantet. Plantningsfurerne gaar lidt op paa højens Vest- og Nordside. (Ejerens Søn lovede at tage de træer op, der er plantet paa højen, samt at lægge lyngtørven tilbage.) tingl 7/5 49[[Fredet]] Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMegalit i lav høj. Af det tilsyneladende NV/SØ orienterede kammer ses 2 dæksten, af hvilke den sydøstlige er delvis nedskredet i kammeret men i SØ hviler på en bæresten. Nær højens V-rand er stor (rand-?) sten. S for kammeret anes øvreenden af endnu en større sten. Et SV-fra kommende, fossilt vejspor skærer i en svag bue Ø om højen i en afsten ad 2-5 m fra denne. Vejsporet (en lille hulvej) bør medinddrages i en evt. pleje. ** Seværdighedsforklaring ** Ville efter pleje nok kunne blive en lille seværdighed. Ligger ca. 30 m fra offentlig vej. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links