Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171478
Sted- og lokalitetsnummer
140708-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Marksystem, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 1 x 13 m. I top et 1 x 2 m (Ø-V) stort hul, ca. 0,5 m dybt, nu tilgroet. Håndsten og lidt større sten ses her. Lynggroet i hede. 132/54: Da der rundt om højen findes en del digevoldinger (sb. 41) er der i flg. nævnets kendelse af 5/7 -54 fredet et areal: Mod nord af- grænset af Edderup ejerlaug, mod vest af grænsen mod matr.nr. 6c og 6h af Sem, mod øst af grænsen mod matr.nr. 9b af Sem, mod syd af en linie østvest. Denne linies afstand fra nordvestpunktet af matr.nr. 7i af Sem er 750 m. Liniens afstand fra nordøstpunktet af matr.nr. 8g af Sem er 625 m. Arealet udgør ca. 14,4 ha. Kendelse afsagt af overfredningsnævnet 14-1-1956.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Høi, c. 3 F. høi, vel bevaret. Bevoksning: 1990: Græs
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1 x 13 m. I top 1 x 2 m (Ø-V) stort hul ca. 0,5 m dybt, nu tilgroet, håndsten og lidt større sten ses her. Lynggroet i hede. (Rundt omkring højen ses digevoldinger). (Journr. 325/48) [[= 132/54 arealfredning i flg. Nævnets kendelse af 5/7-54]] tingl 7/5 1949(journ. 325/48) = 132/54. Bevoksning: 1990: Græs
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille høj med topkrater som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk beliggende på fredet hedeareal (under pleje) med forhistorsik agersystem. Bevoksning: 1990: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumRundhøj beliggende i et fossilt jernalder marksystem.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links