Oversigt fra nordøst
.
9393
.
9396
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
13032
Sted- og lokalitetsnummer
110301-168
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Vorup-Førby, matr.nr. 1a "Ashøj", 2,50 x 20 m. 1/3 mod NØ bortgravet, siden her med 2,50 m høj, stejl brink. Sydsiden med gamle afgravninger. Tværs over højen i Ø-V en 3 m bred, 0,75 m dyb kløft. Lyng- klædt i hede.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. som tidligere beskrivelse, men mod syd går en kraftig kreaturskade helt ind til højen og har fjernet et stk. af højfoden, så denne over et 3 m langt stykke står som en 1,1 m høj brink, der går direkte over i den nordlige skrænt af et ret dybt hul efter en gammel afgravning af terrænet syd for højen. I nordsiden en mindre kreaturskade, 1,8 m bred, som er begyndt at vokse til. Højen er hegnet mod kreaturer, men for langt oppe, idet hegnet går oven om den førnævnte skade i syd. Ejeren fortæller, at der i ældre tid er taget fyld fra højens nordside, bl.a. til idrætspladsen i Vorupør. (jf. tidl. beskr.) Skaden er påtalt overfor ejeren, der sagde, at højen havde set sådan ud i mange år. Der blev planlagt restaurering af den sydlige del ved et beskæftigelsesprojekt, som imidlertild ikke blev til noget. En egentlig istandsættelse er næppe heller realistisk, da hele hullet syd for højen da må fyldes op. 21/12-82. Højen genbesigtiget. Ejeren lovede at hegne længere nede næste år, så brinken i syd kan gro til da højen i forvejen er uregelmæssig, anser berejseren dette for tilstrækkeligt. Højen kan evt. restaureres på et senere tidspunkt. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende høj, ved søbred i fredet område. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Græsbevokset gravhøj i ekstensivt afgræsset klitareal. Højen omgives af trådhegn. Som omtalt i nyberejsning et større hul syd for højen.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links