set fra SV
.
set fra SØ
.
set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27061
Sted- og lokalitetsnummer
180302-71
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Assing. Høj, 2,2 x 20 m. Beplantet i have. V-siden afskåret stærkt, så højen danner cirkelsegment.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 1,7 x 20 x 20 m. Den østlige del af Hvedde Høje. Høj med stensat indgravning i vestlig side, der dog kun tager en mindre bid af højen, på top sten"høj" og sten - rækker, alt del af gammelt haveanlæg. Iøvrigt pæn og meget velbevaret høj. Ved N- og NØ-fod og fra denne mod NØ til nyere maskinhus opmagasinering af gl.jern, maskiner, tønder etc. Et spinkelt hegn over højen fra N og henover højens Ø-fod til S er formentlig et forsøg på at markere hvortil, der kan hensættes gl.jern. Aftale om oprydning i forbindelse med berejsning af 2606:34, 35 og 36. Højen kunne godt pyntes ved lidt pleje. I forbindelse med dispensation F 53-4469 kan det bemærkes, at oplysninger om højens tilstand må have været misvisende og maskinhuset er i aller højeste grad synligt fra denne høj. Forny aftale. Vedr. F 53-4469: Nej, det er ikke 2706:01, der ligger på MB 2606, men 2606:35, der ligger på 2706 (men er ikke trykt på begge mere). Da kortskillelinien er den samme for 4 cm-kortene 1114-II-NØ og 1114-I-SØ, bliver vi nødt til at tage stilling til problemet, men det kan vente til berejsningen af 2606:35 - eller skal vi tage det nu ? 23.11.1990: Høj af "Hveddehøje", bevokset med store løvtræer, i hjørne af have, vestsiden af højen er afgravet i bueform ca. 1/3 ind mod højmidte og kanten er stensat, mosgroet, på top af høj en lille dynge mosgroede marksten, over østsiden et provisorisk nethegn, hvilket ejeren har lovet at fjerne før den 1.6.1991 samt at han langsomt er ved at rydde op i den private losseplads, ca. 5 m. NØ for høj bagved hegn er en privat "affaldsplads" (udtjente maskindele etc.) i haven, og ca. 25 m. NØ for højfod er opført et maskinhus i 1979 (se JM for dispensation), ca. 15 m. V for højfod er en antennemast opsat. Målangivelser: 1,5 x 17,0 x 17,0 m. Foto: 9-19-20. JBA Bevoksning: 1990: Løvtræer
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links