Oversigt set fra syd
.
Oversigt set fra vest
.
Oversigt set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130399
Sted- og lokalitetsnummer
110301-98
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 61a: Den østlige del af en høj, 2,25 x 16 m. I top en 4 m bred gravning, der går ned over østre side. Siden mod vest afgravet. Matr.nr. 63c: Den vestlige del af ovennævnte høj.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Højrest, der ligesom nabohøjen 1303.27 ligger på en 4-5 m høj gruskegle. Den oprindelige højfod kan ikke skelnes. Højens vestlige halvdel (anslået) mangler, og der ses ca. 75 cm høje, lodrette kanter. På de øvrige sider ses gamle, tilgroede afgravninger. En ca. 1/2 m dyb hulning i toppen. Efter fylden at dømme er der kun 1/2-1 m høj tilbage. Mod SV, inden for 100 m-zonen, kommunalt skur og holdeplads. En el-ledning går tæt forbi højen. Det virker urimeligt, at højen fortsat skal være fredet. På grund af gruskeglen, den ligger på, optager den uforholdsmæssigt meget plads, og den virker snarest skæmmende på landskabet. En istandsættelse er ikke praktisk mulig. Ejeren har omhyggeligt hegnet højen, men vil gerne have den fjernet. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links